Корпоративна социална отговорност

Отговорността за опазването на околната среда е дълбоко заложена в политиките на фирма ПАЛАДИУМ ЕООД. Поели сме нелеката задача да инвестираме в опазването на планетата ни от прекомерно замърсяване с текстилни изделия.

 Социална отговорност

Шием отговорно нашите дрехи, заедно с вас!

Нашият избор да шием с рециклирани платове е кауза, в която вярваме и ежедневно работим, за да можем да допринесем за подобряване на качеството на живот на Земята. Идеята да изградим политиката си по този начин е продиктувана от нуждата да поддържаме социална и икономическа значимост в текстилния сектор. За да можем да осъществим нашата корпоративна социална отговорност е необходимо също всеки един човек да даде своя принос. Призоваваме всеки, които желае да стане част от нашата кауза, нека не изхвърля непотребните си дрехи на боклука, а да ги занесе за рециклиране на определените за това места.

Процесът на рециклиране на текстилни изделия е възможно най-щадящия и изискващ най-малко допълнителни източници на ресурси. Това е един от най-екологичните процеси при преработването на рециклируеми материали. Почти всички текстилни изделия могат да бъдат подложени на преработване с изключение на много малка част тях, които са абсолютно негодни за тази цел. 

Текстилната индустрия е един от основните фактори за замърсяване на околната среда. Затова като една социално отговорна компания, ние ще продължим нашата "зелена" политика, стараейки се да шием все повече медицински и работни облекла с платове от рециклирани суровини!